Kolarzu, Triathlonisto – dołącz do badań sportowych

Zapraszamy Kolarzy & Triathlonistów do wzięcia udziału w TRZECIEJ edycji, 3 tygodniowego projektu badawczego realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przy udziale AIR ZONE – Centrum Wysokościowym w Warszawie

Tematyka badania: „Czy sfingozyno-1-fosforan jest jednym z czynników odpowiedzialnych za skuteczność treningu hipoksycznego?”

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, które przyczyni się do poznania nowych mechanizmów korzystnego wpływu treningu hipoksycznego na wydolność fizyczną sportowców.

Celem proponowanych badań jest określenie czy trening hipoksyczny prowadzi do wzrostu stężenia w osoczu związku o nazwie sfingozyno-1-fosforan, naturalnie występującego we krwi człowieka. Jest on związkiem wywierającym istotny wpływ na czynność mięśni, zaangażowanym w zmiany adaptacyjne zachodzące w następstwie treningu.

Przebieg badań:

3 tygodniowy trening kolarski w ramach modelu treningu przerywanej hipoksji (IHT). Przez okres 3 tygodni, badani będą realizowali trzy treningi w tygodniu z intensywnością w okolicach progu anaerobowego w warunkach hipoksji normobarycznej (stężenie tlenu będzie wynosiło 16%) – obciążenie zostanie dobrane indywidualnie na podstawie badań wydolnościowych. Pozostałe treningi będą realizowane w normoksji (normalnej dostępności tlenu). Dodatkowo w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie treningu oraz w tygodniu następującym po jego zakończeniu zostaną przeprowadzone kompleksowe badania wydolnościowe w celu określenia pułapu tlenowego (VO2max) oraz stref wysiłkowych, a symulowana jazda na czas  na dystansie 30km.

Od uczestników badań będą również pobierane na czczo trzy próbki krwi żylnej z okolicy zgięcia łokciowego (przed rozpoczęciem treningu, w dniu jego zakończenia, oraz cztery dni później). W okresie obejmującym badania uczestnicy powinni zachować swoją standardową dietę i suplementację.

Potencjalne korzyści:

Realizacja niniejszego projektu znacząco poszerzy wiedzę na temat mechanizmów odpowiedzialnych za korzystny wpływ różnych modeli treningu wysokościowego na wyniki w sportach wytrzymałościowych. Może się ona również przyczynić do wyjaśnienia podłoża znacznych różnic międzyosobniczych w podatności na tego typu trening.

Bezpieczeństwo:

Próby wysiłkowe zostaną przeprowadzone pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów sportowych. Próbki krwi będą pobierane przez dyplomowaną pielęgniarkę. Skład atmosfery w pokojach hipoksycznych będzie ciągle monitorowany, a zastosowane w nich urządzenia mają konstrukcję uniemożliwiającą obniżenie zawartości tlenu w powietrzu do wartości zagrażających zdrowiu. Wszystkie uzyskane informacje dotyczące Pana zdrowia będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Zespół badawczy zobowiązuje się do przestrzegania prawa osób badanych do świadomego i dobrowolnego udziału w programie badawczym (w tym do rezygnacji na dowolnym etapie) oraz zachowania anonimowości.

KOGO SZUKAMY:

Do badań kwalifikowani będą mężczyźni z wysokim stopniem wytrenowania, w przedziale wiekowym 18-40 lat, VO2 max od 60ml/kg/min

  • Termin składania zgłoszeń mija 03.06.2021 godzina 23:59
  • Start badań: 07.06.2021
  • Osoby chętne są proszone o kontakt: katarzyna.kornio@airzone.pl lub telefonicznie: +48 793 454 924

Protokół treningowy LLTH oraz IHT (Live low, Train High)

W metodzie IHT sportowcy w ciągu dnia przebywają w warunkach normoksji, natomiast wybrane jednostki treningowe odbywają w warunkach hipoksji.

IHT obejmuje naprzemiennie krótkie ekspozycje na niski poziom tlenu i normalne powietrze. Ta forma treningu sprawdza się u początkujących i elitarnych sportowców. Ulepszenia dotyczą albo zwiększenia zdolności przyswajania tlenu (dłuższe ćwiczenia i szybsza regeneracja), albo optymalizacji funkcji mięśni. Zwiększając liczbę mitochondriów i ilość naczyń krwionośnych w mięśniach, poprawiasz zdolność mięśnia do wytwarzania energii potrzebnej do pracy podczas treningu.

Długotrwała ekspozycja może wywołać pozytywne zmiany w zdolności buforowania mięśni (związane z uczuciem pieczenia w mięśniach podczas ćwiczeń) i stymulować angiogenezę (powiększenie większej liczby naczyń krwionośnych).

Korzyści można zauważyć w połączeniu z dobrze zaprojektowanym programem treningowym. Może to również pomóc osobom o napiętym harmonogramie skuteczniej trenować, umożliwiając im osiągnięcie celów fitness w krótszym czasie


AIR SPORT SP Z O. O. Realizujemy misję wykorzystania stymulacji niedotlenieniem poza grupami które od lat wykorzystują „moc gór”, do których zaliczane są:

  • sport wyczynowy,
  • himalaiści,
  • służby mundurowe.

Współpracujemy z naukowcami i lekarzami badającymi skuteczność i nowe zastosowania zdrowej hipoksji w rehabilitacji, fizjoterapii i rekonwalescencją związaną z terapią po Covid19.

Motorem napędowym i kierunkiem rozwoju firmy są wyniki badań laureatów nagrody Nobla z 2019 roku w dziedzinie medycyny i fizjologii. Cechą wyróżniającą instalacje AIR ZONE jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli warunków oraz możliwość wykorzystania separowanego z powietrza tlenu w dodatkowo wydzielonej przestrzeni do terapii tlenowej, w ramach jednej instalacji (sala do hiperoksji).

Wytworzenie warunków zdrowej hipoksji lub hiperoksji w różnych pomieszczeniach w żaden sposób nie ogranicza swobody ruchów i ćwiczeń, czego nie mogą zagwarantować inne często używane urządzenia typu maska lub namiot.

FAQ – najczęściej zadawane pytania – klik

Zarezerwuj sesję w AIR ZONE WARSZAWA