test

Jak to działa?

Jak to działa?

Poprzez zmniejszenie saturacji (wysycenia) tlenem krwi i tkanek dochodzi do uruchomienia szeregu reakcji fizjologicznych w organizmie, mających na celu poprawę dostarczania tlenu do organizmu. Podstawową reakcją jest wytwarzanie w nerkach hormonu erytropoetyny-EPO, który jest odpowiedzialny za zwiększenie produkcji erytrocytów w szpiku kostnym.

W efekcie rośnie stężenie hemoglobiny, przez co poprawie ulega transport tlenu do pracujących mięśni. W samych mięśniach również następują zmiany, takie jak zagęszczenie sieci naczyń krwionośnych czy wzrost aktywności enzymów oksydacyjnych służących do wytwarzania energii podczas aktywności.

Dzięki temu poprawie ulega wykorzystanie dostarczonego z krwią tlenu. Stosując hipoksję wpływamy jednocześnie na poprawę wytwarzania erytrocytów oraz układu krążeniowego i mięśniowego.

Badania laboratoryjne wskazują, że stosowanie hipoksji daje możliwość 10 % poprawy wydolności organizmu, co istotnie przekłada się na poprawę wyników sportowych.

Zalety treningu wysokościowego

 

ZMNIEJSZENIE SATURACJI KRWI

Poprzez zmniejszenie saturacji tlenem – w krwi i tkankach, dochodzi do uruchomienia szeregu reakcji fizjologicznych w organizmie człowieka, mających na celu poprawę dostarczania konkretnej ilości tlenu do organizmu.

ERYTROPOETYNA

Podstawową reakcją jest wytwarzanie w nerkach hormonu erytropoetyny-EPO, który jest odpowiedzialny za zwiększenie produkcji erytrocytów w szpiku kostnym. W efekcie rośnie stężenie hemoglobiny, przez co poprawie ulega transport tlenu do pracujących mięśni.

ZMIANY W MIĘŚNIACH

W mięśniach następują zmiany, takie jak zagęszczenie sieci naczyń krwionośnych,  wzrost aktywności enzymów oksydacyjnych służących do wytwarzania energii podczas aktywności. Dzięki temu poprawie ulega wykorzystanie dostarczonego z krwią tlenu.

ZWIĘKSZENIE ERYTROCYTÓW

Stosując hipoksję wpływamy jednocześnie na poprawę wytwarzania erytrocytów oraz układu krążeniowego i mięśniowego. Badania laboratoryjne wskazują, że stosowanie hipoksji daje możliwość nawet 10 % poprawy wydolności organizmu, co istotnie przekłada się na poprawę wyników sportowych.

Badania laboratoryjne wskazują, że stosowanie hipoksji daje możliwość 10 % poprawy wydolności organizmu, co istotnie przekłada się na poprawę wyników sportowych.

ZMIANY NIEHEMATOLOGICZNE

POPRAWA WYDOLNOŚCI TLENOWEJ (WYSIŁKI DŁUGOTRWAŁE)

– nasilenie angiogenezy (powstawanie nowych naczyń krwionośnych)

– wzrost stężenia mioglobiny w mięśniach

– wzrost pojemności minutowej serca

– wzrost gęstości mitochondriów w komórkach mięśniowych

– obniżenie kosztu energetycznego wysiłku (niższe zużycie tlenu)

POPRAWA WYDOLNOŚCI BEZTLENOWEJ (WYSIŁKI KRÓTKOOTRWAŁE)

– wzrost pojemności buforowej krwi i tkanek o 8-15% (poprawa wydolności beztlenowej)

– wzrost aktywności glikotycznej mięśni (poprawa wydolności beztlenowej)

Przyrost stężenia hemoglobiny NAWET O 10%