Hipoksja

hipoksja

Co to jest hipoksja?

Hipoksja to zjawisko niedoboru tlenu w tkankach w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Wykorzystanie efektu hipoksji znane jest sportowcom wyczynowym na całym świecie, którzy w celu poprawy wydolności, trenują w górach bazując na naturalnym rozrzedzeniu powietrza. Przebywanie na określonej wysokości pozwala im zwiększyć wydolność organizmu, a w konsekwencji bić rekordy w swoich dyscyplinach.

Ten “efekt gór” spowodowany jest wprowadzeniem organizmu w lekkie niedotlenienie, które wymusza szereg zmian adaptacyjnych i przyczynia się do poprawy parametrów związanych z wysiłkiem.

Wytworzenie warunków kontrolowanej hipoksji lub hiperoksji w różnych pomieszczeniach w żaden sposób nie ogranicza swobody ruchów i ćwiczeń, czego nie mogą zagwarantować inne często używane urządzenia typu maska lub namiot.

Co daje trening w hipoksji?

Trening i przebywanie na wysokości daje organizmowi korzystne efekty w postaci zwiększenia siły, wytrzymałości oraz wydolności organizmu. Poprzez zmniejszenie saturacji (wysycenia) tlenem krwi i tkanek dochodzi do uruchomienia szeregu reakcji fizjologicznych w organizmie, mających na celu (przywróci homeostazę wewnątrzustrojową) poprawę dostarczania tlenu do organizmu. Podstawową reakcją jest wzrost produkcji w nerkach hormonu erytropoetyny (EPO), który stymuluje produkcję erytrocytów w szpiku kostnym.

Możliwości dzięki Hipoksji

Trening hipoksyjny (wysokościowy) prowadzący do powstania w organizmie korzystnych zmian przystosowawczych, jest idealnym rozwiązaniem umożliwiającym maksymalizację wyników sportowych. W zależności od przyjętego rozwiązania treningowego, może dojść do znaczącej poprawy wydolności fizycznej, wytrzymałości, siły mięśniowej, czasu reakcji oraz skrócenia czasu potrzebnego na regenerację. Ponadto wdrożenie hipoksji w proces rehabilitacji znacząco przyspiesza powrót sportowca do ponownej rywalizacji.

Kto stosuje hipoksję?

Praktyka poparta badaniami wskazuje, że hipoksja jest stosowana do poprawy wyników u sportowców o różnym poziomie zaawansowania, w szerokiej gamie dyscyplin sportowych. Wykorzystanie hipoksji stosuje się przede wszystkim w grupach które od lat wykorzystują „moc gór”, czyli:

  • sport wyczynowy,
  • himalaiści,
  • służby mundurowe.

Najnowsze badania pokazują jednak korzyści dużo szerszego zastosowania hipoksji. Naukowcy i lekarze badają skuteczność i nowe zastosowania zdrowej hipoksji w rehabilitacji, fizjoterapii i rekonwalescencją związaną z terapią po Covid19.

Dlaczego stosujemy hipoksję?

Dzięki technologii AirZone, pragnąc wykorzystać efekt hipoksji w celach sportowych i zdrowotnych nie musimy wyjeżdżać na zgrupowania wysokogórskie. Szerokie zastosowanie pozwala na bardziej efektywny trening, szybką redukcję masy ciała oraz wspomaganie procesów związanych z rehabilitacją.

Trening w warunkach hipoksji wpływa na wzrost aktywności czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego co prowadzi do rozbudowy sieci naczyń krwionośnych. Pozwala to na lepsze utlenowanie tkanki tłuszczowej, nasilenie procesu lipolizy (rozkładu trójglicerydów) i szybszą redukcję tkanki tłuszczowej. Należy również zwrócić uwagę, że w warunkach hipoksji  dochodzi do ograniczenia apetytu i zwiększenia podstawowej przemiany materii.

Hipoksja a hiperoksja

Wytworzenie warunków zdrowej hipoksji (niedotlenienia) lub hiperoksji (zwiększenie stężenia tlenu) w różnych pomieszczeniach w żaden sposób nie ogranicza swobody ruchów i ćwiczeń, czego nie mogą zagwarantować inne często używane urządzenia typu komora, maska lub namiot. Stosując technologie AirZone zubożamy dane pomieszczenie w tlen, natomiast nie pozbywamy się go. Tlen możemy przeznaczyć do terapii tlenowej w innym pokoju. Doprowadzamy do podwyższenia ogólnego stężenia tlenu na poziomie 30%, dając możliwości jakich dotychczas nie było na polskim rynku.

Hipoksja w centrum wysokościowym AirZone

hipoksja a hiperoksja

AirZone jest pierwszym show roomem spółki AirSport SP Z O. O. Jako centrum wysokościowe wykorzystujemy wiedzę najlepszych ekspertów w kraju, aby wspierać związki i kluby sportowe, indywidualnych zawodników i trenerów.  Wykorzystanie efektu hipoksji znane jest sportowcom wyczynowym na całym świecie, którzy w celu poprawy wydolności, trenują w górach bazując na naturalnym rozrzedzeniu powietrza.

Cechą wyróżniającą instalacje AirZone jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli warunków oraz możliwość wykorzystania separowanego z powietrza tlenu w dodatkowo wydzielonej przestrzeni do terapii tlenowej, w ramach jednej instalacji (sala do hiperoksji).

Motorem napędowym i kierunkiem rozwoju firmy są wyniki badań laureatów nagrody Nobla z 2019 roku w dziedzinie medycyny i fizjologii. Cechą wyróżniającą instalacje AirZone jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli warunków oraz możliwość wykorzystania separowanego z powietrza tlenu w dodatkowo wydzielonej przestrzeni do terapii tlenowej, w ramach jednej instalacji (sala do hiperoksji).