Hipoksja to zjawisko niedoboru tlenu w tkankach w stosunku do zapotrzebowania, prowadzący do niedotlenienia organizmu. Wykorzystywanie efektu Hipoksji znane jest sportowcom, którzy w tradycyjnym sposobie na poprawę wydolności organizmu udawali się na treningi w wyższe partie gór.

Spędzenie na takim poziomie kilku tygodniowych zgrupowań sprawia, iż organizm zwiększa swoją wydolność, a zawodnicy wracali na niziny bić rekordy w swoich dyscyplinach Ten efekt gór w postaci wprowadzania organizmu w lekkie niedotlenienie, wymusza na nim określone zmiany i adaptacje, przez co w warunkach nizinnych czyni organizm bardziej wydolnym.

Pod koniec lat 90. pojawiły się pierwsze urządzenia do symulowania warunków panujących na wysokości. Dzięki temu możemy doprowadzać organizm do takiego samego stanu, jaki ma miejsce w wysokich górach. Pojawia się hipoksja, która podobnie jak w górach, wymusza określoną adaptację organizmu, co prowadzi do wzrostu wydolności i możliwości organizmu.

Obecnie nie ma konieczności wyjeżdżania na zgrupowania wysokogórskie, bo efekty możliwe są do osiągnięcia w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach z systemem AIRZONE.