Hipoksja to zjawisko niedoboru tlenu w tkankach w stosunku do zapotrzebowania organizmu.Wykorzystanie efektu hipoksji znane jest sportowcom, którzy w celu poprawy wydolności, trenują w górach bazując na naturalnym rozrzedzeniu powietrza. Przebywanie na określonej wysokości pozwala im zwiększyć wydolność organizmu, a w konsekwencji bić rekordy w swoich dyscyplinach.
Ten “efekt gór” spowodowany wprowadzeniem organizmu w lekkie niedotlenienie, które wymusza szereg zmian adaptacyjnych i przyczynia się do poprawy parametrów związanych z wysiłkiem.
Pierwsze urządzenia do symulowania warunków panujących na wysokości, pojawiły się już pod koniec lat 90. Dzięki udoskonaleniu technologii możemy dziś skutecznie doprowadzać organizm do takiej samej adaptacji, jaka naturalnie zachodzi podczas pobytu w górach, zwiększając jego możliwości.
Dzięki technologii AIRZONE, pragnąc wykorzystać efekt hipoksji w celach sportowych i zdrowotnych nie musimy wyjeżdżać na zgrupowania wysokogórskie. Szerokie zastosowanie pozwala na bardziej efektywny trening, szybką redukcję masy ciała oraz wspomaganie procesów związanych z rehabilitacją