“Hipoksja” to zjawisko niedoboru tlenu w tkankach w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Jako centrum wysokościowe wykorzystujemy wiedzę najlepszych ekspertów w kraju, aby wspierać związki i kluby sportowe, indywidualnych zawodników i trenerów.  Wykorzystanie efektu hipoksji znane jest sportowcom wyczynowym na całym świecie, którzy w celu poprawy wydolności, trenują w górach bazując na naturalnym rozrzedzeniu powietrza. Przebywanie na określonej wysokości pozwala im zwiększyć wydolność organizmu, a w konsekwencji bić rekordy w swoich dyscyplinach.
 
Ten “efekt gór” spowodowany wprowadzeniem organizmu w lekkie niedotlenienie, które wymusza szereg zmian adaptacyjnych i przyczynia się do poprawy parametrów związanych z wysiłkiem.
 
Pierwsze urządzenia do symulowania warunków panujących na wysokości, pojawiły się już pod koniec lat 90. Dzięki udoskonaleniu technologii możemy dziś skutecznie doprowadzać organizm do takiej samej adaptacji, jaka naturalnie zachodzi podczas pobytu w górach, zwiększając jego możliwości.
 
Dzięki technologii AIRZONE, pragnąc wykorzystać efekt hipoksji w celach sportowych i zdrowotnych nie musimy wyjeżdżać na zgrupowania wysokogórskie. Szerokie zastosowanie pozwala na bardziej efektywny trening, szybką redukcję masy ciała oraz wspomaganie procesów związanych z rehabilitacją
 

Realizujemy misję wykorzystania stymulacji niedotlenieniem poza grupami które od lat wykorzystują „moc gór”, do których zaliczane są:

  • sport wyczynowy,
  • himalaiści,
  • służby mundurowe.

Współpracujemy z naukowcami i lekarzami badającymi skuteczność i nowe zastosowania zdrowej hipoksji w rehabilitacji, fizjoterapii i rekonwalescencją związaną z terapią po Covid19.

Motorem napędowym i kierunkiem rozwoju firmy są wyniki badań laureatów nagrody Nobla z 2019 roku w dziedzinie medycyny i fizjologii. Cechą wyróżniającą instalacje AIR ZONE jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli warunków oraz możliwość wykorzystania separowanego z powietrza tlenu w dodatkowo wydzielonej przestrzeni do terapii tlenowej, w ramach jednej instalacji (sala do hiperoksji).

Wytworzenie warunków zdrowej hipoksji lub hiperoksji w różnych pomieszczeniach w żaden sposób nie ogranicza swobody ruchów i ćwiczeń, czego nie mogą zagwarantować inne często używane urządzenia typu maska lub namiot.