Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
Galabetslotsitesi
Galabetsondomain
vipparksitesigiris
vipparkcasinositesi
vipparkresmi
vipparkresmisite
vipparkgirhemen
Betjolly

Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym

Zapraszamy Kolarzy i Triathlonistów do wzięcia udziału w 3 tygodniowych badaniach realizowanych przez AIR ZONE Warszawa oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka badania: „Czy sfingozyno-1-fosforan jest jednym z czynników odpowiedzialnych za skuteczność treningu hipoksycznego?”

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, które przyczyni się do poznania nowych mechanizmów korzystnego wpływu treningu hipoksycznego na wydolność fizyczną sportowców.

Celem proponowanych badań jest określenie czy trening hipoksyczny prowadzi do wzrostu stężenia w osoczu związku o nazwie sfingozyno-1-fosforan, naturalnie występującego we krwi człowieka. Jest on związkiem wywierającym istotny wpływ na czynność mięśni, zaangażowanym w zmiany adaptacyjne zachodzące w następstwie treningu.

Przebieg badań:

3 tygodniowy trening kolarski w ramach modelu treningu przerywanej hipoksji (IHT). Przez okres 3 tygodni, badani będą realizowali trzy treningi w tygodniu z intensywnością w okolicach progu anaerobowego w warunkach hipoksji normobarycznej (stężenie tlenu będzie wynosiło 16%) – obciążenie zostanie dobrane indywidualnie na podstawie badań wydolnościowych. Pozostałe treningi będą realizowane w normoksji (normalnej dostępności tlenu). Dodatkowo w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie treningu oraz w tygodniu następującym po jego zakończeniu zostaną przeprowadzone kompleksowe badania wydolnościowe w celu określenia pułapu tlenowego (VO2max) oraz stref wysiłkowych, a symulowana jazda na czas  na dystansie 30km.

Od uczestników badań będą również pobierane na czczo trzy próbki krwi żylnej z okolicy zgięcia łokciowego (przed rozpoczęciem treningu, w dniu jego zakończenia, oraz cztery dni później). W okresie obejmującym badania uczestnicy powinni zachować swoją standardową dietę i suplementację.

Potencjalne korzyści:

Realizacja niniejszego projektu znacząco poszerzy wiedzę na temat mechanizmów odpowiedzialnych za korzystny wpływ różnych modeli treningu wysokościowego na wyniki w sportach wytrzymałościowych. Może się ona również przyczynić do wyjaśnienia podłoża znacznych różnic międzyosobniczych w podatności na tego typu trening.

Bezpieczeństwo:

Próby wysiłkowe zostaną przeprowadzone pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów sportowych. Próbki krwi będą pobierane przez dyplomowaną pielęgniarkę. Skład atmosfery w pokojach hipoksycznych będzie ciągle monitorowany, a zastosowane w nich urządzenia mają konstrukcję uniemożliwiającą obniżenie zawartości tlenu w powietrzu do wartości zagrażających zdrowiu. Wszystkie uzyskane informacje dotyczące Pana zdrowia będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Zespół badawczy zobowiązuje się do przestrzegania prawa osób badanych do świadomego i dobrowolnego udziału w programie badawczym (w tym do rezygnacji na dowolnym etapie) oraz zachowania anonimowości.

KOGO SZUKAMY:

Do badań kwalifikowani będą mężczyźni z wysokim stopniem wytrenowania, w przedziale wiekowym 18-40 lat, VO2 max od 60ml/kg/min

  • Termin składania zgłoszeń mija 12.03.2021 godzina 23:59
  • Start badań: 17.03.2021
  • Osoby chętne są proszone o kontakt: katarzyna.kornio@airzone.pl lub telefonicznie: +48 793 454 924

AIR SPORT SP Z O. O. jest polską marką opartą na pasji i zebranym przez lata doświadczeniu w zakresie lekkoatletyki, organizacji imprez sportowych, promocji zdrowia i aktywności fizycznej oraz marketingu sportowego w wielu jego obszarach. Kluczowym profilem działalności jest produkcja instalacji hipoksycznych AIR ZONE oraz promocja nieograniczonych możliwości w zakresie wykorzystania niedotlenienia w sporcie, medycynie, rehabilitacji i biznesie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania – klik