Polityka prywatności

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jakie dane przetwarzamy?

Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w ramach prowadzenia przez nas działalności handlowej, przykładowo jest to imię oraz nazwisko, numer telefonu czy adres poczty internetowej.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych jest AIR SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdroje, ul. Ustronie Leśne 13, 72-500 adres e-mail biuro@airsport.com.pl) oraz nasi Zaufani partnerzy.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane:

  • W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług,
  • W celach statystycznych,
  • W celu oferowania produktów handlowych,
  • W celu marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach,
  • Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wielu, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, zindywidualizowany kontakt z klientem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się na to zgadzasz. Maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.

Jakie masz uprawnienia wobec spółki w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.(biuro@airsport.com.pl)